BUKU AL-MUTAMAD FIQIH IMAM ASY-SYAFI'I JILID 2 (GEMA INSANI)

Penerbit: Gema Insani Press


  • 240.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout


BUKU AL-MUTAMAD FIQIH IMAM ASY-SYAFI'I JILID 2 (GEMA INSANI)


Buku Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i ini adalah terjemahan dari kitab Al-Mutamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafii yang ditulis oleh Prof Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Merupakan kitab induk yang membahas fikih mazhab Syafi'i. Ditulis dengan metode ilmiah yang komprehensif dan sistematika penulisan yang rapi sehingga sangat memudahkan bagi para pembaca dalam memahami sedara detail permasalahan yang dibahas. Penulis memaparkan pendapat-pendapat yang disepakati oleh ulama fikih mazhab Syafi'i. Penulis juga konsisten dalam pengambilan pendapat yang rajih, penjelasan hukum-hukum syariat dengan gamblang, disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas.

Buku Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i jilid kedua membahas:
1. Zakat
2. Puasa
3. Haji dan Umrah
4. Kurban, Aqiqah, Nadzar, Makanan dan Minuman, serta Binatang Buruan dan Sembelihan

Buku Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i Jilid 2
Penulis : Prof Dr. Muhammad Az-Zuhaili
Penerbit : Gema Insani
Ukuran : 27 x 19.5 cm
Halaman : 477
Sampul : Hardcover
Berat Pengiriman : 1.350 gram
Harga : Rp 240.000

Kami Juga Merekomendasikan