BUKU FATHUL QARIB SYARAH MATAN AT-TAQRIB (AL-QOWAM)

Penerbit: Al Qowam


  • 100.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout


BUKU FATHUL QARIB SYARAH MATAN AT-TAQRIB (AL-QOWAM)


Buku Fathul Qarib ini merupakan terjemahan dari kitab Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Alfazhit Taqrib karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Buku ini merupakan salah satu syarah dari Matan Abu Syuja. Penulis telah mensyarah berbagai persoalan fikih yang ada dalam matan dengan mudah dan ringkas. Penulis merujuk pada kitab-kitab fikih karya Imam Nawawi, seperti Ar-Raudhah, Syarhul Muhadzdzab, Tashhîhut Tanbîh, Al-Adzkâr, dan lainnya.

Matan Abu Syuja sendiri merupakan matan fikih dalam mazhab Syafiʻi yang sangat penting. Selain karena pembahasannya yang ringkas dan sistematis, matan ini juga mudah untuk dipelajari dan dihafal bagi para penuntut ilmu. Oleh karena itu, matan ini menjadi pegangan para ulama, bahkan banyak yang memberikan perhatian terhadap matan ini, dengan cara mensyarah, meringkas, ataupun menjadikannya bait-bait syair.

Buku Fathul Qarib Syarah Matan At-Taqrib
Penulis : Muhammad bin Qasim Al-Ghazi
Penerbit : Al-Qowam
Ukuran : 17.5 x 25 cm
Halaman : 340
Sampul : Hardcover
Berat Pengiriman : 750 gram
Harga : Rp 100.000

Kami Juga Merekomendasikan