Buku Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-Orang Shalih (Pustaka Azzam)

Penerbit: Pustaka Azzam


 • 237.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout


Buku Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-Orang Shalih

Buku Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-Orang Shalih ini merupakan buah karya dari Ibnu Qudamah seorang ulama yang lahir tahun 541 H dan wafat pada tahun 620 H ada banyak buku karangan beliau yang sangat bermanfaat untuk umat termasul buku ini yang judul aslinya adalah Ar-Riqqah wa Al-Buka' yang telah di tahqiq oleh Muhammad Khair Ramadhan Yusuf. Kitab ini berisi tentang kisah kelembutan hati dan air mata orang-orang shalih terdahulu dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, begitu juga kisah dari para khulafaurrasyidin, para sahabat Nabi yang lainnya.

Kisah dari para Tabiin dan orang-orang setelahnya juga dikisahkan dalam buku ini misalnya kisah Imam Ahmad binHambal, Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang shalih lainnya. Begitu banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah-kisah kelembutan hati dan air mata orang orang shalih tersebut, hendaknya kita dapat mengambilnya sebagai bekal menjalani kehidupan di dunia ini dan sebagai bekal kita untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Daftar Isi:

 • Profil Pengarang
 • Dua Manuskrip Buku Ar-Riqqah wa Al-Buka'
 • Metode Penelitian
 • Khabar-Khabar Tentang Sifat-Sifat Orang Shalih
 • Khabar-Khabar Para Nabi
 • Sebagian Kisah-Kisah Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam
 • Khulafaurrasyidin
 • Kisah-Kisah Para Sahabat Radhiallahu'anhum
 • Khabar-Khabar Tentang Beberapa Tabiin
 • Kisah Orang-Orang Shalih Setelah Tabiin
 • Kisah-Kisah Para Wali Yang Namanya Tidak Dikenal

Buku Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-Orang Shalih, Penulis Ibnu Qudamah, penerbit Pustaka Azzam, isi 1000 halaman, hardcover, dimensi 17 x 24,5 cm, berat 1320 gram, Harga Rp. 237.000,-


Kami Juga Merekomendasikan