Buku Sistem Moneter Islam (Gema Insani Press)

Penerbit: Gema Insani Press


  • 83.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout


Buku Sistem Moneter Islam (Gema Insani Press)

Buku Sistem Moneter Islam ini adalah karya dari Dr. Muhammad Umer Chapra yang membahas tema seputar sistem moneter Islam. Sebuah tatanan baru dalam bidang ekonomi yang berdasarkan pokok-pokok syariat Islam. Buku ini sangat layak untuk dijadikan rujukan sebagai penambah khazanah pengetahuan dalam ilmu ekonomi Islam.

Dr. Muhammad Umer Chapra adalah pakar ekonomi dari Pakistan. Beliau bekerja sebagai penasihat ekonomi senior di Monetary Agency, Kerajaan Saudi Arabia, sejak tahun 1965. Aktivitasnya di lembaga-lembaga ekonomi Kerajaan Saudi Arabia ini membuatnya diberi kewarganegaraan Arab Saudi oleh Raja Khalid atas permintaan Menteri Keuangan Arab Saudi Shaikh Muhammad Aba al-Khail. Karena kontribusinya yang besar terhadap perkembangan ekonomi Islam, beliau menerima anugerah pada tahun 1990 dari Islamic Development Bank dalam bidang ekonomi Islam dan King Faisal International Prize dalam bidang kajian Islam.

Buku Sistem Moneter Islam
Penulis : Dr. Muhammad Umer Chapra
Penerbit : Gema Insani Press
Ukuran : 15.5 x 23 cm
Sampul : Soft Cover
Berat Pengiriman : 450 gram
Harga : Rp 83.000

Kami Juga Merekomendasikan