Kamus Al-Wafi Arab - Indonesia (Gema Insani Press)

Penerbit: Gema Insani Press


  • 243.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout


Kamus Al-Wafi Arab - Indonesia

Oleh: Syaikh A. Thoha Husein al-Mujahid dan A. Atho’ilah Fathoni al-Khalil, Penerbit Gema Insani Press

Jika sebelumnya kita telah mengenal kamus-kamus sekaliber Kamus Munawir, Kamus Mahmud Yunus, dan sejenisnya. Nah, kini saatnya Anda harus ‘bersua / bertatap muka’ dengan kamus dengan genre ‘termudah’ untuk dipakai. Siapa dia? Inilah “AL-WAFI”, spesial hadir untuk menemani kesibukan Anda dalam mempelajari ilmu Nahwu dan Sharaf.

Mengenal Kamus Bahasa Arab

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. Biasanya hal ini terdapat dalam kamus bahasa Perancis.

Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus (قاموس), dengan bentuk jamaknya qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani Ωκεανός (okeanos) yang berarti 'samudra'.

(Admin toko cinta buku memberikan komentar terhadap kalimat yang bergaris tebal di atas): Kalimat ini masih perlu diteliti kembali, karena yang kita ketahui adalah bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia, tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu serapan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, karena banyak juga kita jumpai bahasa-bahasa serapan dari selain bahasa Arab ke bahasa Arab itu sendiri)

Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya. (Wikipedia via gurubahasarab.com/2015)

Bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur’an, bahasa yang di gunakan oleh Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam - dan para sahabatnya untuk berdialog dan menyampaikan wahyu dari Allah - Ta’ala -. Kosakata dalam bahasa Arab sangat banyak, sehingga tidak mungkin akan bisa menguasainya dalam waktu yang cepat. Untuk itu kehadiran kamus akan sangat membantu bagi kita untuk mengetahui arti dari tiap kata bahasa arab.

Apa Kata Tokoh Tentang Kamus AL-WAFI?

"Alhamdulillah atas hadirnya kamus bahasa Arab yang disusun oleh dua orang bersaudara ini, yaitu A. Thoha Husein dan A. Atho'illah Fathoni. Kamus ini sangat memudahkan dan membantu umat Islam yang berkeinginan belajar bahasa Arab. Kamus ini juga merupakan salah satu sarana umat Islam untuk mengetahui bahasa Arab sebagai bahasa sumber umat agama Islam."

--Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Guru Besar IPB dan UIKA

Kamus Al-Wafi Arab - Indonesia Kamus cetak edisi hardcover, tebal kamus 1466 halaman, ukuran buku 16,5 x 23,5 cm, dan dengan berat 1799 gram. Penulis: A. Thoha Husein Al-Mujahid Dan A. Atho'illah Fathoni Al-Khalil Penerbit: Gema Insani, Harga Rp. 243.000,-


Kami Juga Merekomendasikan