Buku Ulasan Tuntas tentang 3 Prinsip Pokok (Darul Haq)

Penerbit: Darul Haq


  • 45.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout


Buku Ulasan Tuntas tentang 3 Prinsip Pokok

Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerbit Darul Haq 

Buku ini adalah terjemahan dari Syarh Ushul Tsalatsah karya Syaikh Ibnu Utsaimin, yang mana beliau menjelaskan buku dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab seputar mengenal tiga landasan utama; mengenal Allah, mengenal Agama Islam, dan mengenal Rasulullah. Buku ini sering dijadikan tema kajian umum dan rutin di berbagai daerah. Oleh karena itu, kehadirannya tentu tidak asing lagi.

Pentingnya Mengetahui Tiga Perkara

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, “Bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Yang pertama; bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Dia-alah yang memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus kepada kita seorang utusan. Barangsiapa menaatinya niscaya masuk Surga dan barangsiapa mendurhakainya niscaya masuk Neraka. Kedua; Bahwasanya Allah tidak ridha jika seseorang menyekutukan-Nya dalam beribadah kepada-Nya, baik (menyekutukan-Nya) dengan malaikat yang dekat (dengan Allah) atau Nabi yang diutus. Ketiga; Barangsiapa menaati Rasul dan mengesakan Allah, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, meskipun kerabatnya yang paling dekat.”

Mengenal Allah

Jika ditanyakan kepadamu, “Siapa Rabbmu?” Maka jawablah, “Tuhanku Allah, yang mentarbiyahku dan mentarbiyah segenap alam ini dengan segala nikmat-Nya dan Dia-lah Sembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain-Nya.”

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” (Surat Al-Fatihah: 2)

Mengenal Agama Islam

Mengenal agama Islam dengan dalilnya. Islam adalah berserah diri (tunduk) kepada Allah dengan cara mentauhidkan, patuh kepada-Nya dengan ketaatan dan melepaskan diri dari kemusyrikan dan para pengikut syirik. Agama Islam memiliki tiga tingkatan; Islam, Iman, dan Ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun.

Mengenal Nabi Muhammad

Beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim adalah (kabilah) dari suku Quraisy dan Quraisy dari bangsa Arab, bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim kekasih dekat Allah, semoga Allah melimpahkan shalat dan salam yang paling utama kepada Nabi kita ini.

Buku Ulasan Tuntas tentang 3 Prinsip Pokok, Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerbit Darul Haq, format buku softcover, tebal buku 286 halaman, ukuran buku 14 x 21 cm, berat buku packing +/- 450 gram, Harga Rp. 45.000,-


Kami Juga Merekomendasikan